V prieskume Indexu investičnej gramotnosti sa potvrdilo, že viac ako 60 % Slovákov nevie investovať. Najgramotnejší sú mladí ľudia od 18 do 26 rokov. Problémy mnohým robí aj rozlíšenie pojmov investovanie a sporenie. (Portu)

ZDROJ | pixabay.com