Európsky parlament odhlasoval schválenie pôvodného návrhu zákona, ktorého cieľom je obmedziť invazívne reklamné praktiky Big Tech. Zákon bol schválený 530 hlasmi za, 78 proti a 80 neprítomnými. (The Verge)