Vychvaľovaná elektráreň na modrý vodík so zachytávaním a skladovaním uhlíka, ktorú vlastní Shell, zachytáva len zlomok emisií skleníkových plynov, ktoré spoločnosť tvrdí. V skutočnosti za päť rokov prevádzky vyprodukoval viac emisií, ako zachytil. (Gizmodo)

ZDROJ | Shell