Mustafa Suleyman ukončil 8-ročné pôsobenie v Google, kde bol naposledy viceprezidentom pre produktový manažment a politiku AI. Ide vstúpiť do spoločnosti rizikového kapitálu Greylock Partners. (ny times)