Google Pixel 6e by mal byť uvedený na trh skôr, ako predchádzajúce modely. Zdá sa, že to bude v priebehu mája.