MediaTek ukázal „demo“ funkčnej technológie pripravovaného portfólia pripojenia Wi-Fi 7 Filogic. Zavedenie štandardu Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) sa pritom predpokladá až v roku 2024 a očakáva sa, že bude konečne náhradou káblovej siete pre aplikácie so super veľkou šírkou pásma. (mediatek)