Kristy Stock bola odsúdená na 18 mesiacov vo federálnom väzení za svoju úlohu v pláne krádeže a ďalšieho predaja viac ako 3 000 iPodov určených pre indiánskych študentov.