Solárny priemysel sa v čoraz väčej miere udomácňuje aj na letiskách. Na prvý pohľad je to nepravdepodobná kombinácia, v skutočnosti však dáva zmysel. Letiská majú obrovské plochy, ktoré sa dajú využiť na umiestnenie solárnych panelov – pristávacie dráhy, strechy terminálov, parkovacie garáže, ale i otvorené priestranstvá. (New York Times)