Google zverejnil trendy vo vyhľadávaní pre tento rok, tie svetové dokonca vložil do emotívneho videa. Ako tohtoročnú tému si Google vybral frázu ozdravenia, pod čím má na mysli najmä ozdravenie týkajúce sa mentálneho zdravia, medziľudských vzťahov a úcty k ostatným.