Európska komisia predstavila návrh na obmedzenie cielených reklám postavených na citlivých osobných údajoch, medzi ktoré patrí etnický pôvod, vierovyznanie, zdravotný stav alebo sexuálna orientácia. Prevádzkovatelia reklamných platforiem by mali môcť tieto dáta využívať iba s vedomým súhlasom používateľov. (ec)