Qualcomm oznámil plán drasticky znížiť emisie skleníkových plynov v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov s cieľom dosiahnuť nulu do roku 2040. Zameriava sa na zníženie emisií skleníkových plynov v troch oblastiach – emisie samotnej spoločnosti, nepriame emisie z elektriny, vykurovania/chladenia a pod. a emisií svojho dodávateľského reťazca. (qualcomm)