Rimac Automobili a Bugatti začínajú fungovať v novovytvorenej spoločnosti Bugatti Rimac, ktorá bola založená 1. novembra 2021. Spoločnosť povedie Mate Rimac ako generálny riaditeľ, Christophe Piochon zaručí kontinuitu značky Bugatti ako nový COO Bugatti Rimac. (rimac)