Spoločnosť Syniverse, ktorá zabezpečuje pre amerických operátorov Verizon, T-Mobile a AT&T smerovanie textových správ medzi ich sieťami, oznámila potenciálne narušenie jej infraštruktúry. Neznáma osoba či skupina mala mať už od mája 2016 prístup k jej operačným a informačným technológiám, pod ktoré spadajú aj databázy týkajúce sa 235 jej klientov. (the verge)