Európsky parlament žiada o celoeurópske prijatie legislatívy, ktorá by zakázala používanie systémov pre automatické rozpoznávanie tvárí na verejnosti. Nezáväzné uznesenie podporilo 377 poslancov, 248 boli proti. Poslanci konkrétne požadujú, aby boli systémy rozpoznávania tvárí používaný iba pri podozrení zo spáchania trestného činu a aby boli ich algoritmy transparentné, prehľadné a riadne zdokumentované. (ep)