Väčšine tých, ktorí si na internete nevedia rady, vadí vlastný nedostatok vedomostí. Konkrétne 69 % opýtaných má pocit, že svoje okolie obťažujú, ak ho požiadajú o pomoc. Skutočnosť je však iná. Tí, ktorí pomáhajú svojim blízkym s technológiami, sa podľa svojich slov cítia naopak nápomocní, naplnení a pyšní. (avast)