Spoločnosť LG Chem plánuje do roka 2025 investovať celkovo 8,7 miliardy dolárov do nových ekologických materiálov, inovatívnych liečiv a materiálov pre nový typ batérií. Do roku 2026 plánuje LG Chem v porovnaní s rokom 2020 zvýšiť výrobnú kapacitu anódových materiálov až 7-násobne až na 260 000 ton ročne. (lg)