Zoom pridáva do svojho videokonferenčného nástroja novinky Zoom Apps a Zoom Events. Funkcia Apps umožní používateľom pridať si do prostredia programu Zoom vlastné externé aplikácie, medzi ktorými je napr. aj Asana, Dropbox Spacex alebo Kahoot!. Funkcia Events slúži na organizáciu virtuálnych a hybridných stretnutí s možnosťou tvorby programu, manažovania četu a správy registrácií aj s možnosťou predaja platených vstupeniek. (zoom)