Instagram podľa portálu Engadget niektorým používateľom zobrazuje testovaciu reklamu, v ktorej ich pozýva na sociálnu sieť Facebook. Materská spoločnosť oboch týchto sociálnych sietí chce používateľov upozorniť na funkcie, ktoré sú dostupné len na sociálnej sieti Facebook, medzi ktoré patrí napr. hľadanie práce, zoznamka alebo bazár. Reklama sa má zobrazovať len „veľmi malej skupine“ používateľov.