Nový dizajn videokonferenčnej služby Google Meet mieri už aj do dedikovaného hardvéru zariadení Series One. Nový dizajn so sebou priniesol najmä prehľadnejšiu spodnú ovládaciu lištu, lepšie zvýraznenia aktuálne hovoriacich účastníkov, nové rozloženie okien a nové písmo Google Sans. Tieto zmeny budú na dedikovanom hardvéri viditeľné od 7. júla. (google)