IBM sa zameralo na boj proti predsudkom pri rozpoznávaní tvárí, ktorým trpia aj tie najpokročilejšie rozpoznávacie systémy. Spoločnosť vydala výskumný materiál a verejnú databázu, ktorá má spoločnostiam pomôcť pri riešení tohto problému. Riešením sa okrem IBM zaoberá aj Microsoft, Gfycat, Amazon a ďalšie spoločnosti.