YouTube sľubuje, že sa pozrie na rôzne výzvy (challenges) a žarty, ktoré môžu ohrozovať ľudí, predovšetkým deti a mládež. Služba už vydala pokyny, ktoré priamo zakazujú takéto škodlivé aktivity. Zatiaľ pôjde o dvojmesačnú skúšobnú dobu, keď firma nezablokuje tieto kanály, ale bude len odstráňovať všetky videa, porušujúce interné predpisy YouTube.