Japonský hotel Hen-na prepustil viac než polovicu z 243 robotov, ktoré mali pomáhať hosťom na recepcii i na izbách. Robotom museli často pomáhať pracovníci hotela a hostí väčšina robotov priam otravovala. Malý robot Chu-ri, ktorý mal pôsobiť ako hlasový asistent na izbách, sa mimovoľne počas noci aktivoval a nedokázal odpovedať ani na základné otázky hostí.

https://youtu.be/YT3LPXP9LGU