Možnosť slobodne prekročiť hranice republiky s cieľom cestovať, pracovať, navštíviť svojich blízkych, či nakupovať v pohraničí nebola pred rokom 1989 samozrejmosť. Je to sloboda, ktorú sme si vybojovali 17. novembra 1989. Aby sa odkaz týchto udalostí nestratil u najmladšej generácie, operátor O2 tak, ako minulý rok pripomína hodnoty 17.novembra viacerými aktivitami. O2 opäť na jeden deň vytvorí virtuálnu železnú oponu a zdôrazní, že sloboda nie je samozrejmosť. (PR)

ZDROJ | O2