Národnému urýchľovačovému laboratóriu SLAC sa podarilo výrazne zmenšiť urýchľovač častíc. Vďaka tomu by sa pokusy s časticami mohli odohrávať na pôde viacerých univerzít. S menšími rozmermi klesá aj cena a to by mohlo dopomôcť k zrýchleniu výskumu v tejto oblasti.

https://youtu.be/7DaXx-warNM