Google spustil nový web Poly, kde ľudia môžu zverejňovať svoje 3D modely vytvorené napríklad v Tilt Brush či Google Blocks. Cieľom je vytvoriť akúsi knižnicu 3D modelov, ktoré by vývojári mohli využívať pri tvorbe VR/AR hier.

https://youtu.be/utrMljN0D9M