Japonská vesmírna agentúra JAXA sa vyjadrila, že chce dostať do roku 2030 vlastného kozmonauta na Mesiac, čím chce predbehnúť Čínu. Tá totiž plánuje vyslať vlastného kozmonauta na Mesiac až v roku 2036.