Spoločnosti SimpleCell a Towercom sa dohodli na šírení IoT siete Sigfox na Slovensku. Dohoda dáva možnosť využívať stožiare Towercomu, vďaka čomu bude sieťou Sigfox pokrytých viac ako 90 % územia Slovenska. Naša krajina sa tak priblíži k smart budúcnosti.

ZDROJ | Sigfox