Firefox Mobile: pripravený pre Android

Zariadenia s operačným systémom Android sú síce vybavené kvalitným webovým prehliadačom, no i tak sa stretávame so snahami rôznych vývojárov o vybudovanie alternatívy k nemu.