Reklama
Advertisement
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.

Drony a legislatíva: Kto potrebuje licenciu?

Drony a legislatíva: Kto potrebuje licenciu?
Zdroj | DJI
Richard Pliešovský
Drony a legislatíva: Kto potrebuje licenciu?
Zdroj | DJI
Zdroj | DJI

Drony sú úžasný spôsob, ako sa pozrieť na zem z vtáčej perspektívy. Bohužiaľ, ich využívanie nie je z hľadiska legislatívy úplne voľné a o rok pribudne ich majiteľom aj poviná registrácia.

Veľa ľudí si myslí, že jediná vec, ktorú treba, aby si mohli zalietať s dronom sú peniaze na jeho kúpu. Nie je to tak. Drony a ich majitelia (piloti) sa musia riadiť predpismi Dopravného úradu. Treba ich poznať nielen kvôli dodržaniu predpisov, ale hlavne aby sme nespôsobili sebe a ostatným zranenia a nepoškodili majetok.

Drony (aj keď Dopravný úrad slovo dron vôbec nepoužíva) sa u nás delia na štyri kategórie.

Zdroj | DJI

Do prvej patria lietadlá – hračky, ktoré majú hmotnosť do 500 gramov. Ide o drobné kvadrokoptéry, veľké len pár centimetrov, ktoré sa dajú kúpiť už za niekoľko desiatok eur. Pre ne platia tieto pravidlá:

  • dron môže lietať do vzdialenosti 300 a výšky 30 metrov od jeho prevádzkovateľa;
  • treba striktne dodržiavať zákaz lietania na vymedzených miestach,
  • minimálna horizontálna vzdialenosť od osôb, vozidiel, plavidiel a stavieb musí byť dvojnásobok aktuálnej letovej výšky;
  • zákaz lietania nad zaľudnenými oblasťami, ochrannými územiami a pásmami.
Pozrite si

Drony sú hit nielen počas leta

Druhú kategóriu tvoria modely lietadla. Ide o lietadlo, ktoré nie je schopné niesť človeka na palube. „Využíva sa na súťažné, športové alebo rekreačné účely, nie je vybavené žiadnym zariadením umožňujúcim automatický let na zvolené miesto, a ktoré, v prípade voľného modelu, nie je diaľkovo riadené inak ako na účely ukončenia letu alebo ktoré, v prípade diaľkovo riadeného modelu, je po celú dobu letu pomocou vysielača priamo riadené pilotom v jeho vizuálnom dohľade,“ uvádza Dopravný úrad.

Zdroj | Parrot

Tretiu kategóriu tvoria diaľkovo riadené lietadlá. Majú hmotnosť od 500 gramov do 20 kg. Aké platia pravidlá pre tieto modely?

  • Lietať môžu len v dobrých poveternostných podmienkach v neriadenom vzdušnom priestore;
  • výška letu môže byť maximálne 120 metrov nad zemou a 1 000 metrov od osoby, ktorá riadi dron;
  • lietať je povolené minimálne 50 metrov od osôb, vozidiel, plavidiel a stavieb;
  • zákaz lietať nad zaľudnenými oblasťami, ochrannými územiami a pásmami;
  • musí sa vyhýbať hraniciam zakázaného, aktivovaného, obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru.

Posledná štvrtá kategória je autonómne lietadlo, bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu či trajektórie.

Pre bežné rekreačné využitie nás teda zaujímajú dve kategórie: „lietadlo – hračka“ a „diaľkovo riadené lietadlo“.

Pozrite si

Aký dron si vybrať pre svoje potreby? Máme pre vás tipy

Kedy potrebuje pilot licenciu na dron?

Vo všeobecnosti platí, že registráciu a povolenie od Dopravného úradu potrebuje pilot/prevádzkovateľ dronu vtedy, ak s ním lieta pre komerčné, experimentálne alebo výskumné účely. A to aj vtedy, ak ide o dron do 20 kg.

Ak pilot uchováva materiál pre vlastnú potrebu, alebo ho bude distribuovať voľne, nevzťahuje sa na neho informačná povinnosť.

Na Slovensku môžeme s dronom lietať len na dohľad, bez akýchkoľvek vizuálnych pomôcok (okrem okuliarov a šošoviek). Rovnako s nimi nesmieme lietať v bezprostrednej blízkosti ľudí, budov a pozemných komunikácií.

Vzhľadom na nesprávne informácie, ktoré sa objavili na verejnosti ohľadne podmienok používania dronov pre súkromné účely a chybnej interpretácii „pojmu letecké snímkovanie“, vydal Národný bezpečnostný úrad stanovisko, ktoré objasňuje legislatívne predpisy.

„Podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania, ktorým je na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností výlučne letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Zdroj | DJI

Tieto geodetické a kartografické činnosti vykonáva podľa ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré túto činnosť môže delegovať aj na podnikateľa, ktorý je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, a to na základe zmluvy.

Vykonávanie leteckých prác v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) nie je od 1. apríla 2018 na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností definované ako letecké snímkovanie.

Letecké práce sú v zmysle leteckého zákona za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne.

Pozrite si

7 najlepších stránok na sledovanie, ak máte alebo chcete mať dron

Realizácia takýchto leteckých prác nie je viazaná na splnenie podmienky byť držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, a tým pádom nie je na mieste aplikovať ustanovenia týkajúce sa leteckého snímkovania ani na súkromné používanie dronov. Štátnu správu v tejto oblasti vykonáva Dopravný úrad Slovenskej republiky.“

Zdroj | DJI

EÚ bude mať základné pravidlá pre drony

Európska únia nedávno definovala základné pravidlá, ktoré budú platiť pre prevádzku dronov vo všetkých krajinách Európskej únie. Európska komisia spustila od 1. júla jednoročné obdobie na implementovanie zákonov do legislatívy jednotlivých štátov.

Najdôležitejšia informácia je, že každý dron (hmotnosť nad 250 gramov alebo vyvinutie kinetickej energie nad 80 joulov pri náraze do človeka) sa bude musieť povinne registrovať. Používatelia budú spadať do jednej z troch kategórií: otvorenej, špecifickej a certifikovanej.

Druhá, nemenej dôležitá správa je, že v prípade dronu s kamerou bude povinná registrácia bez ohľadu na jeho hmotnosť, alebo vyvinutú kinetickú energiu pri páde.

Výnimku budú tvoriť drony uvádzané ako hračky, tie budú môcť byť aj s kamerou a nebudú podliehať registrácii. Dá sa preto očakávať, že výrobcovia sa tomu prispôsobia a v dohľadnej dobe bude skoro každý dron určený pre bežných používateľov predávaný a deklarovaný ako hračka.

Zdroj | Parrot

Potešujúcou informáciou pre rekreačných pilotov dronov je fakt, že napriek mediálnym šumom sa na nich nevzťahuje informačná povinnosť. 

Na budúci rok síce príde zosúladenie pravidiel v krajinách Európskej únie, ale tu im zrejme pomôžu výrobcovia zmenou označenia dronu na hračku. Súčasní majitelia dronov s kamerou sa však povinnej registrácii zrejme nevyhnú.

V redakcii budeme túto tému pozorne sledovať a o aktuálnych zmenách vás včas informovať.