Drony s nukleárnym pohonom vydržia vo vzduchu mesiace

K robotom a manipulátorom môžeme prirátať aj rôzne vojenské aplikácie, v hojnej miere sa vyskytujúce vo výzbroji armád vyspelých krajín. V budúcnosti ich nebude menej, skôr naopak.

Nanoškrupinky uväznia slnko

Fotovoltaické panely sú stále najperspektívnejšou cestou k získavaniu energie z obnoviteľných zdrojov. Aby však bola takto vyrobená elektrina konkurencieschopná, je potrebné znižovať ich cenu a zlepšovať účinnosť.

Piezoelektrický grafén je materiálom budúcnosti

Starý čarodejník uhlík vie stále prekvapiť. Nie diamant, ale grafén, fullerén a nanorúrky sú jeho najcennejšími formami a ich paleta bude ešte pestrejšia.

StarTram – vlakom na obežnú dráhu?

V poslednom čase akoby ožívali nápady fantastov z devätnásteho a prvej polovice dvadsiateho storočia. Niektoré sú realite bližšie, iné vzdialenejšie.

Ericsson a Qualcomm ukázali novú televíziu pre LTE

Podľa mnohých štúdií je mobilné video najrýchlejšie rastúcou dátovou aplikáciou a vyvoláva vrásky na tvárach operátorov. Technologická inovácia však pomôže zlepšiť parametre sietí.

Bakteriálne batérie sú tu zas, teraz dokonca čistia vodu

Nielen organické články, ale aj „biobatérie“ sa sporadicky objavujú ako rarity laboratórneho výskumu. Najnovší počin amerických vedcov má však komplikovanejšie ambície.